كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

نقش دوربین مداربسته در کاهش جرم

نقش دوربین مدار بسته در کاهش جرم

هر روز گزارشها و نتایج بیشتری از تاثیر استفاده از دوربینهای مداربسته برای کاهش جرم اعلام می شود.پلیس اسکاتلند اخیراً اعلام کرده که پس از نصب یک سیستم مداربسته جامع و هزینه کردن حدود 130 هزار پوند میزان ارتکاب به جرم در شهر ایردری تا75 درصد کاهش پیدا کرده و نه تنها مردم به علت بالا رفتن چشمگیر امنیت از نصب این سیستم راضی هستند بلکه مجرمها هم در بسیاری موراد از تصاویر این دوربینها برای اثبات بیگناهی در شرق انگلستان میزان خرابکاری و جرم در مناطق صنعتی به کسری کوچک از مقدار قبلی آن پس از (( کینگز لین )) خود استفاده می کنند. در شهر نصب سیستم مداربسته کاهش یافته. میران ارتکاب به جرم در پارکینگها تا 90 درصد پس از نصب این سیستمها کاهش می یابد.

دزدی در مغاز ه ها و اماکن تجاری می تواند تاثیر زیادی بر روی سود آنها داشته باشد. حال آنکه یک سیستم مداربسته کوچک و نسبتاً کم هزینه می تواند سطح خوبی از امنیت را برای این مکانها ایجاد کند. در یک مقایسه ساده استفاده از برچسب های مختلف به ویژه برچسب های مغناطیسی بر روی اجناس در طول زمان خیلی پرهزینه تر خواهد بود و در نهایت نمی تواند راه را به طور صد درصدی بر روی امکان سرقت اموال ببندد.یکی از محاسن خوب دوربین مدار بسته(به ویژه دوربین های Dome) این است که سارق این امکان را ندارد که بفهمد دوربین او را می بیند یا خیر و این حس امنیت رابه طور کامل از سارق سلب می کند. در ضمن یک صورت ضبط شده خیلی ساده تر از یک صورت مشاهده شده به وسیله انسان قابل تشخیص است.تحقیقات گسترده نشان داده است که یک سیستم مداربسته در صورتی که به طور حرفه ای نصب شده باشد می تواند تا 90 درصد از وقوع سرقت جلوگیری کند.

نتایج تحقیقات

نتایج ارایه شده بر اساس تحقیق است که در بریتانیا بر روی 54 هزار مغازه و توزیع کننده درباره میزان سرقتهای کوچک انجام شده است از این رو به سختی می توان نتایج را تنها به قشر خاصی از فروشندگان محدود کرد.

  • 97 درصد دستبردهای کوچک در زمان اتفاق افتادن به هیچ عنوان تشحیص داده نمی شوند.
  • به ازای هر دستبرد تشخیص داده شده 47 تا هرگز تشخیص داده نمی شوند.