كد ساعت و تاريخ

كد ساعت و تاريخ

نمونه کار

  ۲۰۱۸۰۷۱۱_۱۳۱۵۰۰۲۰۱۸۰۷۰۴_۱۲۲۲۵۹۲۰۱۸۰۷۰۴_۱۲۲۲۳۲ - Copy۲۰۱۸۰۷۰۴_۱۲۲۰۵۵۲۰۱۸۰۷۰۳_۱۸۰۳۳۶۲۰۱۸۰۷۰۴_۱۲۲۲۳۲Found_510720_383908Found_31029128_92224_60149485953488001624_6014948595348800163Found_31551712_105464_60149485953488001644_6014948595348800165Found_31574688_10422Found_31605016_173744_60149485953488001664_6014948595348800167Found_31609920_17173Found_31678080_13694Found_32256680_8717Found_32310696_13380Found_32312256_8472Found_32314016_11046Found_32387872_11099نمونه کار هوشمند سازی در گوهردشت                                                                                 Found_32729344_15001Found_34018504_37576Found_34675904_41341Found_34871552_50901Found_30112064_7562

  تجهیز سوله انبار صبا باطری با بیم خطی

  20171231_151914[1]۲۰۱۷۰۹۰۸_۱۸۵۵۵۸[1]۲۰۱۷۱۱۰۲_۱۶۳۱۰۲[1]20171127_150945[1]20171231_151940[1] 20171127_151040[1] ارتقای سیستم شبکه و تجهیز دانشگاه آزاد سما اندیشه به سیستم اعلان حریق

  20171127_144727[1]

   

   

  20180309_212714 - Copy

  اعلان حریق پارادوکس پست 63k مطهری

  ۲۰۱۷۱۰۲۴_۱۲۰۵۱۷۲۰۱۷۱۱۰۲_۱۶۲۸۰۶۲۰۱۷۱۱۰۲_۱۶۲۸۲۵۲۰۱۷۱۱۰۲_۱۶۳۰۴۵۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۱۵۲۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۲۲۰۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۲۳۱۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۲۵۶۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۳۰۲۲۰۱۷۱۱۱۳_۱۳۵۳۱۴20180309_212702 - Copy20180309_212720 - Copy20180309_21272020180309_21273520180423_20040720180423_20042520180430_15433720180515_11155320180515_11160220180515_11161420180515_11161920180521_11125120180530_14262720180530_142636 - Copy20180530_14265120180530_14271420180530_142734IMG_20180424_131957_260IMG_20180506_154735_718IMG_20180506_154739_077IMG_20180506_154933_879IMG_20180506_154938_196IMG_20180506_155215_815

   

  ۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۱۵۲

  کارخانه صبا فیلتر شهریاز

  ۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۵۲۵۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۵۳۴۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۶۳۳۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۶۴۱۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۷۰۲۲۰۱۸۰۶۱۸_۱۶۲۷۲۶

   

  ۲۰۱۸۰۶۲۳_۱۷۲۸۴۷

   

  کارخانه پلاست پویان صفادشت

  کارخانه رایان صنعت-خادم آباد